Arganolie Verbetert Positie Berbervrouwen

Berbervrouwen

Het Effect van Arganolie op de Sociale Status van Berber Vrouwen!

Marokko ligt in Noord-Afrika, aan de Atlantische Oceaan en Middellandse Zee kust. Het heeft stukken vlak land aan de kust en verder nog bergen en woestijngebied. De industrie in Marokko bestaat uit fosfaatmijnen, productie en handenarbeid, bouw en publieke werken en de energiesector. Natuurlijke grondstoffen in dit land zijn onder meer fosfaat, vis, mangaan, lood, zilver en koper. De landbouw levert gerst, citrusvruchten, groenten, olijven, Arganolie, wijn, vee en vis.

Analfabetisme platteland is schrikbarend hoog

berbermeisjeZoals elk land is Marokko een mix van verschillende bevolkingsgroepen. Een van de meest voorkomende is de berberbevolking, die een groot deel van de Marokkaanse geschiedenis uitmaakt. De Berber bevolking werkt hard maar is toch vaak arm. Onderwijs in Marokko is gratis en verplicht tot op 15-jarige leeftijd, maar toch gaan veel kinderen niet naar school. Met name meisjes in landbouw gebieden. Om reden van armoede verlaten veel kinderen school na de basisschool. Het aantal vrouwen in de landbouw gebieden dat kan lezen en schrijven wordt geschat op slechts 10%.

Arganolie en wat het doet voor de mensen

Arganolie wordt al honderden en misschien wel duizenden jaren door Berbers gemaakt en gebruikt. De regio Arganeraie is de enige regio in Zuid-Marokko waar de Arganboom groeit. Hier zijn Berber vrouwen al vele jaren bezig met het produceren van Arganolie. De ontdekking van deze olie en de export ervan over de hele wereld, heeft een betere levensstandaard voor Berber vrouwen en hun families gebracht.

Zuid-Marokkaanse vrouwen en de productie van Arganolie

De vrouwen in Zuid-Marokko produceren de olie met de hand. Hierbij maken zij gebruik van een eeuwenoude en nogal ingewikkelde methode. De keiharde noot in de Arganvrucht wordt met twee stenen opengespleten. Daarna worden de zaadjes uit de notedop gehaald en met een molensteen gemaald. Voor cosmetische Arganolie worden ze vervolgens urenlang handmatig gekneed. Bij Arganolie bedoeld voor de keuken worden de zaadjes voor het kneden eerst licht geroosterd.

berbervrouwenDeze traditionele manier om Arganolie te maken wordt van generatie op generatie doorgegeven. De methode is saai om te doen en erg arbeidsintensief. Toch geven de Berber vrouwen nog steeds de voorkeur aan deze methode, omdat het het beste resultaat geeft en een product van hoge kwaliteit.

Het effect van meer vraag

De wereldwijde vraag naar Arganolie neemt toe. Daarom hebben sommige ondernemers geprobeerd de zaadjes machinaal tot Arganolie in het buitenland te verwerken. Het gaat een stuk sneller, maar het bleek dat de kwaliteit van de olie minder was.

Meer vraag betekende ook meer oogsten. Een probleem voor de Marokkaanse bevolking omdat zij geen eigen vruchten meer overhielden. De Berber vrouwen waren altijd de baas bij het maken van Arganolie van goede kwaliteit. Nu waren zij alleen nog maar goed genoeg om de zaadjes te leveren. Niet alleen ging de kwaliteit van de olie achteruit, ook raakte de natuurlijke grondstof op. Uiteindelijk schoot de Marokkaanse overheid te hulp om dit probleem op te lossen.

De autoriteiten in Marokko ondernemen actie

argan-streekDe Marokkaanse autoriteiten hebben een oplossing voor het probleem bedacht, tezamen met enkele bezorgde internationale groeperingen. Ze hebben een plan bedacht voor behoud en ontwikkeling van Arganeraie. Hun visie was de regio te verbeteren door de natuur te beschermen en te bewaren. Tegelijkertijd kon het inkomen van de mensen in deze arme streek omhooggaan door de productie van Arganolie, zo had de Marokkaanse overheid bedacht. Productie en bescherming zouden hand in hand moeten gaan.

Coöperaties van vrouwen

Daarnaast begonnen Berber vrouwen in Arganeraie coöperaties te vormen om Arganolie te produceren en op de markt te brengen. Dit met het doel om de sociale en economische status van vrouwen op het platteland te verbeteren. Een van de belangrijkste drijvende kracht achter de coöperaties is Professor Zoubida Charrouf van de Faculté des Sciences van de Universiteit Mohammed V van Rabat. In samenwerking met de Marokkaanse regering en gesteund door verschillende private ondernemingen hebben alle betrokkenen een grote bijdrage geleverd om de positie van de berbervrouwen te verbeteren.

De Positie van de Vrouwen Verandert

argan-malenVóór de ontdekking en export van Arganolie vormden vrouwen in Marokko een kwetsbare bevolkingsgroep. Ze gingen niet naar school en hadden geen werk. De coöperaties en de Arganolie brachten hen een beter leven. De positie van de Marokkaanse vrouw ging er een stuk op vooruit.

Vrouwen die voor deze coöperaties werkten hadden voor het eerst in hun leven een betaalde baan. Wat zij deden was het,

  • plukken van de Arganboom noten,
  • verzamelen van de kernen,
  • roosteren en kneden van de kernen,
  • vullen van de flessen,
  • en nog veel meer.

Als vanzelf verbeterde het sociale aanzien van de Marokkaanse vrouw. De Marokkaanse vrouwen en hun coöperaties behaalden steeds meer succes en toeristen en bedrijven merkten dit op. Bedrijven begonnen grotere hoeveelheden Arganolie in te kopen waardoor de coöperaties het ook weer beter deden. De vrouwen werden aangemoedigd om te studeren en een opleiding te volgen en verbeterden daarmee de kwaliteit van hun leven aanzienlijk.

Berber vrouwen vandaag de dag

De coöperaties en de Berber vrouwen doen het vandaag de dag prima. De regering en het bedrijfsleven ondersteunt ze en daardoor hebben Berber vrouwen nu banen en een goed inkomen. Arganolie dringt niet alleen de armoede terug, maar zorgt ook voor betere opleiding voor deze vrouwen. Hierdoor wordt het analfabetisme in het agrarische zuidwesten teruggedrongen. De vrouwen worden opgeleid en begeleid om hun coöperaties te beheren. Ze krijgen meer vrijdom en meer respect in hun gemeenschap. Berber vrouwen zaten vroeger altijd thuis en mochten het huis niet uit. Tegenwoordig reizen ze stad en land af om de vergaderingen van de coöperaties bij te wonen.

Arganolie vloeibaar goud voor Berbervrouwen!

Een olie die door de Marokkaanse overheid wordt gepromoot. Een olie die voor veel Berber families in hun levensonderhoud voorziet. Een olie die vanwege zijn rijkdom wel het “vloeibare goud” wordt genoemd. Arganolie heeft werkelijk bergen verzet voor Marokko en zijn bevolking. Omdat het voor opleiding en gelijke rechten voor vrouwen zorgt, helpt een fles Arganolie niet alleen de koper maar ook de producent.

Samenvatting

argan-bergenLange tijd heeft de Berber bevolking van Marokko, de grootste etnische bevolkingsgroep, in relatieve armoede geleefd. Vooral de Berber vrouwen waren vaak slecht opgeleid, analfabeet, en kwamen het huis niet uit. De exploitatie van Arganolie heeft hier verandering in gebracht. Gesteund door de Marokkaanse overheid worden Berber vrouwen tegenwoordig massaal betrokken bij de productie en export van Arganolie. Zij werken hiervoor samen in coöperaties en door deze samenwerkingsverbanden hebben zij goed betaalde banen en bereiken ze een hogere maatschappelijke status. Tegelijkertijd is de geproduceerde olie van hoge kwaliteit. Dit komt doordat de vrouwen de traditionele manier van vervaardiging, welke van moeder op dochter wordt doorgegeven in deze coöperaties, kunnen blijven toepassen.

Deel dit artikel over de positie van Berbervrouwen met je vrienden! Sharing is caring!

Reageer

[class*='col-']
[class*='col-']
[class*='col-']
[class*='col-']
[^<>()[]
[^<>()[]
[^<>()[]
[^<>()[]
[[0-9]
[[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[0-9]
[a-zA-Z-0-9]
[a-zA-Z-0-9]
[a-zA-Z]
[a-zA-Z]
[.-]
[.-]
[.-]
[.-]